Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával
a házi gondozás területén (TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001)

English verrsion

Gyengénlátóknak  

Civil kapcsolati háló feltérképezése az Észak alföldi régióban

A nyíregyházi műhelyünk számára értékes kapcsolatok feltérképezésre kérte fel a projekt vezetősége a Revita Alapítványt (www.revitaalapitvany.hu). A negyed évig tartó munka folyamán kirajzolódott a civil és állami szervezetek kapcsolati hálója, amelyen keresztül a mozgássérült emberek kapcsolatba kerülhetnek az észak-alföldi régió műhelyével. A kísérleti program befejeződött, amely számos új ötletet adott a projekt nyilvánosságának megszervezéséhez és a hálózatépítéshez.

Az Észak-alföldi régióban dolgozó – a mozgássérült emberek komplex rehabilitációjában érintett – szakemberekkel és civil szervezetekkel vették fel a kapcsolatot az Alapítvány munkatársai. A közvetlen célcsoport elérése, tájékoztatása, szolgáltatásba vonása, munkaerő-piaci integrációja eredményessége, illetve annak javítása érdekében 20 civil szervezetet és 20 rehabilitációs szakembert sikerült megismerni (és szakmai hálózataikba tartozó partnereiket feltérképezni), a GURULÓ projekt szakmai hálózatába, partnerségi körébe bevonni a régióban. A három megyét (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg) felölelő régióban 40 – a Guruló projekt további szakmai munkájára is hatást gyakorló – interjút követően az Alapítvány munkatársai kapcsolati hálót rajzoltak fel a régióban tevékenykedő szervezetekről és szakemberekről, valamint javaslatokat fogalmaztak meg a program fenntarthatóságához, új ötletekkel segítették a projektben elkezdett szakmai munkát.

A feltáró munka lezárásaképpen 2011. június 15-17 között egy-egy napos műhelybeszélgetés keretében járták végig a Guruló program vezetői és munkatársai a megyeszékhelyeket. Mind az elvégzett tudományos munka, mind a projekt szempontjából fontos volt a személyes találkozó. A rövid megbeszélések alkalmával a Revita Alapítvány által megfogalmazott három javaslatot jártak körül a szakemberek.

A három téma:

  • Országos Guruló szervizpont-hálózat kiépítése: A regionális szervizműhelyek ismertségének, megrendeléseinek folyamatos növekedésével számolva a szolgáltatások elérhetőségének javítása, a rugalmas szervizkapacitás kiépítése érdekében egy négyszintű (a két meglévő – országos és regionális – mellé két új – kistérségi és települési – szervezeti szint beemelésével) szervizhálózat kialakítására van szükség.
  • Adományozási és kölcsönzési tevékenység összehangolása: A többnyire esetleges adományozási alkalmak – legyen szó akár kisebb egyéni vagy nagyobb tételben érkező felajánlásról – célzottabbá tehetőek, valamint az adományozásra váró felhalmozódott segédeszközök hasznosulása javítható egy országos szintű jelzőrendszer segítségével. Jelenleg több intézmény és szervezet rendelkezik használaton kívüli és/vagy adott állapotában használhatatlan segédeszközökkel. Ezek begyűjtése és javításuk utáni ismételt elosztásuk, valamint adatbázisban rögzítésük képezheti egy civil hálózati kölcsönző rendszer kialakítását.
  • Önkéntes kapacitások bevonása a Guruló szolgáltatási tevékenységbe: A Guruló folyamatosan növekvő szolgáltatói kapacitása – a területi lefedettség növelése, valamint a szolgáltatási profil bővítése kapcsán emelkedő ügyfélszám – miatt szükség van megfelelően felkészített és menedzselt önkéntesek elhelyezésére a rendszerben. A települési szintű, magas minőségben biztosított, rugalmas szolgáltatások bevezetése főként azokon a szolgáltatáshiányos településeken fontos, amelyek távol vannak a regionális műhelyektől és a szolgáltatásokkal jobban ellátott megyeszékhelyektől, illetve a fővárostól. A Guruló hatékonyabban tudja segíteni a fogyatékos és megváltozott munkaképességű – különösen a mozgássérült emberek – társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációját, ha szolgáltatói tevékenységébe az ügyfeleihez legközelebb lakó önkénteseket bevonja, felkészíti, koordinálja és mentorálja.

A műhelybeszélgetéseken résztvevő civil szervezetek elmondták véleményüket a három javaslatról és saját elképzeléseikkel egészítették ki. A közös találkozón egyértelművé vált, hogy a Guruló programban elindított kölcsönzési rendszer fenntartásához civil partnerek bevonása is szükséges, akik a begyűjtésben és kiadásban, koordinálásban közreműködnek.

A szervezetek közötti párbeszéd kialakítására is hasznos volt a megyeszékhelyeken eltöltött három nap. Számos önkormányzati és civil szervezet képviselője találkozott egymással. A közös találkozások nem csak a projekt számára fontosak, hanem ezek a személyes kapcsolatok is hozzájárulnak a mozgáskorlátozott emberek társadalmi befogadásához.